Upso - organ for Halsnøy Idrettslag på 60-70 talet

Upso vart gitt ut til jul fleire år på 60-70 talet.

Det redaksjonelle arbeidet var gjort av Svein Fjelland m. fleire.

Upso er utlånt av Tor Bjelland.